Szkolenia dla Asystentek

Nazwa szkolenia

Efektywna Asystentka - profesjonalny partner w biznesie

Terminy
2021-04-22 2021-04-23 Poznań
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest rozwój kompetencji organizacyjnych i komunikacyjnych na stanowisku Asystentki w zakresie wykonywanych zadań, organizacji pracy przełożonego i funkcjonowania w organizacji.

Korzyści
• Nabycie praktycznych umiejętności  organizacji pracy.
• Nabycie praktycznych umiejętności komunikacji z przełożonym i innymi pracownikami.
• Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie organizacji spotkań i podróży służbowych.
• Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania prezentacji.
• Poznanie dobrych praktyk pracy najlepszych Asystentek.
• Poznanie tajemnicy sukcesu najlepszych Asystentek.
• Omówienie trudnych sytuacji pojawiających się w pracy Asystentek i sposobów ich rozwiązywania.

Metodyka szkolenia
Ćwiczenia indywidualne i grupowe,  dyskusja, projekcja  filmu szkoleniowego, studium przypadku, odgrywanie scenek, sesje plakatowe, gry plus symulacje.

Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest do asystentek personalnych, asystentek kadry zarządzającej oraz sekretarek z doświadczeniem , których praca polega na kontaktach z kluczowymi klientami.
Program

1. Rozumienie swojej roli zawodowej:
• Wspieranie realizacji zadań szefa/pracowników.
• Organizacja pracy szefa/pracowników.
• Asystentka jako ważne ogniwo w komunikacji firmowej.
• Asystentka jako istotny nośnik zmian w firmie.

2. Tajemnica sukcesu super Asystentki:
• Dlaczego jedne asystentki są lepsze od innych?
• Cechy doskonałej asystentki.
• Doskonałe asystentki – analiza przykładów.
• Przykłady dobrych praktyk w pracy asystentki.

3. Zarządzanie czasem – metody i dobre praktyki.

4. Budowanie własnego wizerunku i autorytetu:
• Wygląd zewnętrzny.
• Sposób wysławiania się.
• Zachowania wpływające pozytywnie i negatywnie na odbiór naszej osoby.
• Budowanie własnego autorytetu.

5. Współpraca szef – asystentka:
• Każdy szef jest inny – zbadanie stylu pracy szefa i  jego oczekiwań.
• Dostosowanie modelu współpracy.
• Ustalenie warunków współpracy.
• Komunikacja z szefem – przykłady i antyprzykłady.
• Omówienie trudnych przypadków i sytuacji, a także przykładów rozwiązań.
• Polityka prywatności.
• Ochrona szefa.

6. Komunikacja wewnętrzna:
• Asystentka jako kanał informacyjny w organizacji.
• Style komunikacji.
• Przekazywanie informacji do szefa i od szefa.
• Budowanie właściwych komunikatów – przykłady i antyprzykłady.

7. Komunikacja zewnętrzna:
• Budowanie „wizerunku” przez telefon.
• Odbieranie, przyjmowanie i przekazywanie informacji.

8. Trudne sytuacje w pracy Asystentki:
• Panowanie nad własnymi emocjami.
• Relacje interpersonalne, trudni pracownicy – jak sobie z nimi radzić?
• Wpadki, nieporozumienia, błędy – wytyczne postępowania.

9. Organizery czasu - elektroniczne i tradycyjne:
• Zarządzanie czasem szefa.
• Organizacja spotkań w firmie.
• Zarządzanie swoim czasem.
• Zarządzenie zadaniami.

10. Prezentacja PowerPoint:
• Cechy dobrej prezentacji.
• Przygotowanie danych do prezentacji.
• Użyteczne funkcjonalności i triki.
• Przykłady ciekawych prezentacji.

11. Podróże służbowe:
• Planowanie podróży służbowych.
• Metody organizowania podróży służbowych.
• O czym należy pamiętać organizując wyjazd?
• Przykłady ciekawych rozwiązań usprawniających wyjazdy szefów i pracowników.

12. Organizacja spotkań i imprez – o czym należy pamiętać z jak się przygotować:
• Spotkania wewnętrzne firmowe.
• Imprezy firmowe.

13.Protokoły, notatki i podsumowania ze spotkań:
• Przykłady dokumentów.
• Przykłady ciekawych rozwiązań.

 

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Akademii Biznesu MDDP w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1290 zł + 23% VAT,
– dwóch i więcej osób 1190 zł/os + 23% VAT.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia. VAT nie jest doliczany jeśli szkolenie finansowane  jest co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 9:30 – 16:30

Miejsce zajęć:
– Warszawa – sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP  budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25
– Wrocław, Poznań – w hotelu w centrum miasta.

Informacje:
Anna Niedziółka
tel. (022) 208 28 45/26, fax (022) 211 20 90
anna.niedziolka@akademiamddp.pl
Menu główne
Zobacz także
Kontakt

Akademia MDDP
Browary Warszawskie, Biura "Przy Warzelni"
ul. Grzybowska 56
00-844 Warszawa
Tel. (022) 208 28 26
Fax. (022) 211 20 90
biuro@akademiamddp.pl
www.akademiamddp.pl

Partnerzy