Szkolenia dla Asystentek

Nazwa szkolenia

MS Office dla Asystentek i Office Managerów

Terminy
2021-05-10 2021-05-12 Warszawa
2021-06-07 2021-06-09 Warszawa
2021-07-12 2021-07-14 Warszawa
2021-08-23 2021-08-25 Warszawa
Cel szkolenia
Cel szkolenia

Szkolenie uczy umiejętnego wykorzystania funkcji najpopularniejszych aplikacji MS Office w celu  pełnego zautomatyzowania i podwyższenia efektywności pracy. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą  zastosowania MS Excel w pracy asystentki, tworzenia wzorców dokumentów w MS Word oraz nauczą się profesjonalnie prezentować dane za pomocą MS PowerPoint oraz organizować czas za pomocą MS Outlook.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest dla asystentek, sekretarek, recepcjonistek, Office managerów oraz wszystkich pracowników pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie obsługi aplikacji biznesowych.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnictwo w szkoleniu daje praktyczne umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel do tworzenia i formatowania różnego rodzaju obliczeń i raportów oraz graficznej prezentacji wyników, funkcji edytora MS Word do tworzenia  profesjonalnych dokumentów oraz korespondencji seryjnej. Poprzez naukę tworzenia prezentacji w MS PowerPoint każdy uczestnik szkolenia profesjonalnie zaprezentuje dane oraz stworzy biznesowe pokazy prezentowane podczas spotkań i wystąpień.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił

• Wydajnie pracować z edytorem tekstów i arkuszem kalkulacyjnym.
• Tworzyć różnego rodzaju pisma, raporty, analizy, obliczeni, bazy, prezentacje oraz inne, niestandardowe dokumenty
• Organizować pracę, optymalnie zarządzać dokumentami za pomocą MS Outlook.
• Zarządzać danymi, wymieniać dane między aplikacjami.
• Efektywnie wykorzystywać komputer we wspomaganiu przepływu informacji w firmie.
• Dostosować środowisko edytora Word i arkusza Excel do indywidualnych potrzeb.
Program

MODUŁ I –  EXCEL

 

1. Wstążki i pasek szybkiego dostępu w Excelu
• Korzystanie ze wstążki
• Minimalizowanie i przywracanie wstążki
• Pasek szybkiego dostępu

2. Wykresy i ich typy
• Wykresy kolumnowe
• Wykresy kołowe
• Wykresy słupkowe

3. Tworzenie wykresów
• Krok 1. Tworzenie podstawowego wykresu
• Krok 2. Zmienianie układu lub stylu wykresu
• Krok 3. Dodawanie i usuwanie tytułów lub etykiet danych
• Krok 4. Pokazywanie i ukrywanie legendy
• Krok 5. Wyświetlanie i ukrywanie osi lub linii siatki na wykresie

4. Formuły
• Co to jest formuła i jej budowa
• Tworzenie prostej formuły przy użyciu stałych i operatorów obliczeń
• Tworzenie formuły za pomocą odwołań do komórek
• Tworzenie formuły przy użyciu funkcji

5. Praca w arkuszu
• Wprowadzanie danych do komórki
• Jak zmienić szerokość kolumny
• Jak włączyć zawijanie tekstu w komórce
• Formatowanie księgowe, liczbowe i dat
• Jak sformatować liczby jako tekst
• Ustawianie określonej szerokości kolumny
• Automatyczne dopasowywanie szerokości kolumny do zawartości (autodopasowanie)
• Dopasowywanie szerokości kolumny do innej kolumny
• Ustawianie określonej wysokości wiersza
• Dopasowywanie wysokości wiersza do zawartości
• Operacje na arkuszach
• Zmienianie nazwy arkusza
• Usuwanie arkuszy
• Serie danych

6. Układ strony i drukowanie
• Dodawanie, usuwanie lub przenoszenie podziałów stron
• Zmienianie orientacji strony w widoku układu strony
• Dodawanie lub zmienianie nagłówków i stopek stron w widoku układu strony
• Ustawianie marginesów strony w widoku układu strony
• Wybieranie opcji skalowania w widoku układu strony
• Drukowanie znaku wodnego

7. Funkcje
• Funkcje wyszukiwań i odwołań
• Funkcje logiczne
• Funkcje tekstowe
• Funkcje matematyczne

8. Dodatkowe narzędzia Excela
• Konsolidacja
• Formatowanie warunkowe
• Sortowanie i filtrowanie dużych zbiorów danych

MODUŁ II –  POWERPOINT

 

9. Tworzenie podstawowej prezentacji
• Poznawanie obszaru roboczego programu PowerPoint
• Nazywanie i zapisywanie prezentacji
• Dodawanie, ponowne rozmieszczanie i usuwanie slajdów
• Stosowanie nowego układu do slajdu
• Kopiowanie slajdu
• Zmienianie kolejności slajdów
• Usuwanie slajdu

10. Dodawanie i formatowanie tekstu
• Formatowanie list punktowanych
• Zmienianie wyglądu tekstu
• Dodawanie notatek prelegenta

11. Stosowanie bardziej odpowiedniego wyglądu do prezentacji
• Stosowanie motywu do prezentacji
• Wzorzec slajdów (typy wzorców, zachowanie wzorca, zmiana nazwy wzorca, zapisywanie wzorca jako motywu)

12. Dodawanie obiektów Clipart, grafiki Smartart i innych obiektów
• Dodawanie obiektu Clipart
• Konwertowanie tekstu slajdu na grafikę Smartart

13. Przejścia slajdów

14. Drukowanie prezentacji
• Drukowanie slajdów.
• Tworzenie i drukowanie materiałów informacyjnych
• Tworzenie i drukowanie prezentacji w widoku konspektu
• Tworzenie i drukowanie stron notatek

15. Dodawanie tabeli do slajdu
• Dodawanie tabeli
• Rysowanie tabeli
• Stosowanie lub zmienianie stylu tabeli

16. Animowanie tekstu i obiektów
• Omówienie animowania tekstu i obiektów
• Okienko zadań animacja niestandardowa
• Stosowanie standardowego efektu animacji do tekstu lub obiektu
• Tworzenie niestandardowego efektu animacji i jego stosowanie do tekstu lub obiektu

17. Zmienianie lub usuwanie efektu animacji
• Zmienianie chronometrażu efektu animacji
• Ustawianie opcji czasu rozpoczęcia
• Ustawianie opóźnienia lub innych opcji chronometrażu
• Usuwanie efektu animacji

MODUŁ III –  WORD

 

18. Najważniejsze porady dotyczące programu Word
• Zapisywanie szablonu w folderze moje szablony
• Wyświetlanie dokumentów i poruszanie się po nich
• Formatowanie tekstu
• Ponowne używanie formatowania
• Wyświetlanie wyróżnienia na ekranie i podczas drukowania
• Zapisywanie często używanych tabel w galerii szybkich tabel
• Edytowanie i recenzowanie dokumentów
• Usuwanie jednoliterowych wyrazów z końca wiersza
• Zmiana wielkości liter

19. Style
• Stosowanie stylu
• Zmienianie stylu

20. Tabele
• Konwertowanie tekstu na tabelę
• Konwertowanie tabeli na tekst
• Formatowanie całej tabeli za pomocą stylów tabeli
• Dodawanie obramowań tabeli
• Usuwanie obramowań dla całej tabeli
• Dodawanie obramowań dla wybranych komórek w tabeli
• Usuwanie obramowań dla wybranych komórek tabeli
• Wyświetlanie lub ukrywanie linii siatki
• Wyświetlanie lub ukrywanie linii siatki w dokumencie
• Dodawanie komórki, wiersza lub kolumny
• Usuwanie komórki, wiersza lub kolumny
• Scalanie lub dzielenie komórek
• Powtarzanie nagłówka tabeli na kolejnych stronach
• Określanie miejsca podziału tabeli

21. Wstawianie nagłówków i stopek
• Praca z nagłówkami i stopkami w dokumencie niezawierającym sekcji
• Wstawianie lub zmienianie nagłówków lub stopek
• Wstawianie jednakowych nagłówków i stopek w całym dokumencie
• Wstawianie tekstu bądź grafiki do nagłówka lub stopki i zapisywanie ich w galerii
• Zmienianie nagłówków lub stopek
• Usuwanie nagłówka lub stopki na pierwszej stronie
• Tworzenie różnych nagłówków lub stopek dla stron parzystych i nieparzystych
• Zmienianie zawartości nagłówka lub stopki
• Usuwanie nagłówków lub stopek
• Praca z nagłówkami i stopkami w dokumencie zawierającym wiele sekcji
• Tworzenie innego nagłówka lub stopki dla części dokumentu
• Stosowanie takich samych nagłówków i stopek we wszystkich sekcjach dokumentu
• Tworzenie różnych nagłówków lub stopek dla stron parzystych i nieparzystych

22. Sekcje
• Wstawianie podziału sekcji
• Typy podziałów sekcji, jakie można wstawiać
• Zmienianie układu lub formatowania dokumentu
• Usuwanie zmian układu dokumentu

23. Tworzenie listy punktowanej lub numerowanej
• Listy: jeden poziom lub wiele poziomów
• Tworzenie jednopoziomowej listy punktowanej lub numerowanej
• Pisanie listy punktowanej lub numerowanej
• Jeśli punktory i numeracja nie rozpoczynają się automatycznie
• Dodawanie punktorów lub numeracji do listy
• Zwiększanie odstępów między elementami listy
• Przekształcanie listy jednopoziomowej w listę wielopoziomową
• Wybieranie stylu listy wielopoziomowej z galerii

24. Używanie korespondencji seryjnej do tworzenia i drukowania listów oraz innych dokumentów
• Konfigurowanie dokumentu głównego
• Wznawianie tworzenia korespondencji seryjnej
• Łączenie dokumentu ze źródłem danych
• Modyfikowanie listy adresatów lub elementów
• Dodawanie do dokumentu symboli zastępczych, zwanych polami korespondencji seryjnej
• Na czym polega scalanie
• Mapowanie pól korespondencji seryjnej do pliku danych
• Wpisywanie treści i dodawanie pól
• Formatowanie scalonych danych
• Wyświetlanie podglądu i zakańczanie korespondencji seryjnej
• Wyświetlanie podglądu wyników scalania

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1190 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Szkolenia  mają charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

Godziny zajęć: 9:30 – 16:30

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Iwona Kwiatkowska,
tel. (022) 208 23 78, fax (022) 211 20 90
iwona.kwiatkowska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Menu główne
Zobacz także
Kontakt

Akademia MDDP
Browary Warszawskie, Biura "Przy Warzelni"
ul. Grzybowska 56
00-844 Warszawa
Tel. (022) 208 28 26
Fax. (022) 211 20 90
biuro@akademiamddp.pl
www.akademiamddp.pl

Partnerzy