Szkolenia dla Asystentek

Nazwa szkolenia

Executive Assistant - mistrzowska współpraca z szefem

Terminy
2021-04-19 2021-04-20 Poznań
Cel szkolenia
W dzisiejszych realiach biznesowych w Polsce mamy do czynienia ze wzrostem zapotrzebowania na executive assistant. W celu jak najlepszego wsparcia swoich przełożonych CEO, CFO, CIO konieczne jest, aby asystentki rozumiały procesy biznesowe, które inicjowane są przez dzisiejszych szefów.
Executive assistant (EA) charakteryzuje się rozumieniem i uczestniczeniem w procesach biznesowych, którym przewodzą ich przełożeni. EA w odróżnieniu od asystentki bierze czynny udział i wspiera przełożonego w zarządzaniu, podejmowaniu decyzji i w spotkaniach na najwyższym szczeblu. To osoba, która bardzo dobrze rozumie środowisko międzynarodowe i jego zwyczaje dzięki dyplomatycznemu protokołowi i znajomości różnić międzykulturowych. To asystentka, która jest przygotowana do pracy z zagranicznymi kontrahentami, posiada większą moc decyzyjną a jej odpowiedzialność i zakres obowiązków jest na wyższym poziomie.
Szkolenie proponujemy doświadczonym asystentkom, które oprócz rozwoju kompetencji osobistych otrzymają pakiet narzędzi i najnowszych technologii wspierających ich pracę codzienną. Polecamy szczególnie byłym Uczestniczkom szkolenia „Efektywna asystentka – profesjonalny partner w biznesie”.

 

Cel szkolenia
Nabycie nowej wiedzy i doskonalenie umiejętności w obszarze wsparcia swoich szefów.

 

Korzyści dla uczestnika
Po szkoleniu Uczestnik nabędzie umiejętności z zakresu:
• procesu zmian i zarządzania projektem w organizacji,
• procesu podejmowania ważnych decyzji i obszarów wsparcia swoich szefów,
• dopasowania stylu komunikacji i sposobu działania do swojego przełożonego i zarządu,
• bardziej asertywnego porozumiewania się i funkcjonowania w świecie biznesu,
• związanych z etykietą w biznesie i protokołem dyplomatycznym,
• publicznego przemawiania oraz kompetencji komunikacyjnych na poziomie excellent,
• organizowania i uczestniczenia w spotkaniach z kontrahentami i partnerami firmy,
• nowoczesnych aplikacji przyspieszających pracę biurową i administracyjną,
• najnowszych rozwiązań technologicznych wspierających pracę EA,
• nowych trendów na temat nowoczesnych biur wspierających najwyższą kadrę zarządu.

 

Metodyka szkolenia
Interaktywny warsztat, ćwiczenia indywidualne i mini zespołowe, dyskusja, studium przypadku, odgrywanie scenek, symulacje, pokaz nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Szkolenie odwołuje się do doświadczeń Uczestniczek i praktyki trenera.

Adresaci szkolenia

Asystentki prezesów, dyrektorów, menedżerów wyższego szczebla, które posiadają dłuższe doświadczenie.

Program
1. Najnowsze trendy w zarządzaniu na arenie polskiej i międzynarodowej.

2. Proces wdrażania zmian:
• czym jest zmiana?
• rozumienie procesu wdrażania zmian,
• etapy wdrażania zmian,
• punkty krytyczne w procesie wprowadzania zmian i jak sobie z nimi radzić,
• obszar wspierania szefa na każdym etapie wdrażania zmian,
• kompetencje EA potrzebne we wdrażaniu zmian.

3. Zarządzanie projektem:

• podstawowe metody zarządzania projektem,
• cykl życia projektu,
• fazy projektu,
• wyzwania poszczególnych faz,
• rozwiązywanie problemów poszczególnych faz projektu.

4. Asystentka jako wsparcie szefa w zarządzaniu projektem:
• proces podejmowania decyzji,
• mechanizm podejmowania decyzji,
• metody podejmowania decyzji,
• wsparcie EA w procesie decyzyjnym,
• wdrażanie podjętych decyzji a rola EA.

5. Savoir vivre, etykieta biznesowa i protokół dyplomatyczny:
• etykieta biznesu – główne zasady,
• różnice między savoir-vivre a etykietą biznesową,
• protokół międzynarodowy,
• różnice kulturowe i co z nich wynika? Umiejętne zachowanie się w odmiennych kulturach,
• narodowość, wyznania – zasady, reguły, które trzeba znać w relacjach międzynarodowych.

6. Aranżowanie oraz organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach handlowych:
• jak aranżować spotkania z kontrahentami?
• na co zwracać uwagę przy organizowaniu spotkań – schemat 5 questions,
• jak organizować spotkania wewnętrzne i zewnętrzne?
• przebieg i plan profesjonalnego spotkania,
• miejsce executive assitant podczas spotkań biznesowych,
• główne punkty spotkania handlowego,
• uczestnictwo wspierające w spotkaniach z kontrahentami i partnerami firmy – symulacja spotkania.

7. Personal branding – zadbaj o własną markę:
• czym jest personal branding i jak go stosować?
• elementy składowe Personal Brandingu,
• analiza i interpretacja własnej marki,
• mocne strony i ich akcentowanie.

8. Umiejętność publicznego przemawiania.

9. Umiejętności komunikacyjne na wysokim poziomie:
• poziom excellent w komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
• asertywność w pracy EA – poznanie własnych schematów działania i plan ich poprawy,
• delegowanie zadań na poziomy niższe oraz równoległe,
• weryfikacja oddelegowanych zadań.

10. Najnowsze rozwiązania technologiczne i aplikacje wspierające pracę EA:

• narzędzia online,
• aplikacje na telefon,
• aplikacje na tablet,
• edytory i programy do tworzenia prezentacji,
• szybkie przygotowanie graficzne dokumentów,
• konwertery i kreatory.
Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1490 zł + 23% VAT,
– dwóch i więcej osób 1390 zł/os +23% VAT.


Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 9:30 – 16:30

Miejsce zajęć: Warszawa – własna sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP lub centrum konferencyjne wskazanych miast.

Informacje:  
 
Milena Bryszewska, Anna Niedziółka
tel. (022) 208 28 36, tel. 22 208 28 45, fax (022) 211 20 90
milena.bryszewska@akademiamddp.pl, anna.niedziolka@akademiamddp.pl

Menu główne
Zobacz także
Kontakt

Akademia MDDP
Browary Warszawskie, Biura "Przy Warzelni"
ul. Grzybowska 56
00-844 Warszawa
Tel. (022) 208 28 26
Fax. (022) 211 20 90
biuro@akademiamddp.pl
www.akademiamddp.pl

Partnerzy